cptsd


Wyróżnione

Narzędzie - 13 kroków radzenia sobie z flashbackami (retrospekcjami)

Narzędzie pomaga wyjść z nawet silnego stanu regresywnego w cptsd, gdy jakiś bodziec uruchamia reakcje lękowe/inne intensywne emocje i przeżywamy...

Narzędzie - odtrutka na najczęstsze ataki wewnętrznego krytyka

Lista 14 najczęstszych ataków wewn. krytyka podzielona na główne kategorie: perfekcjonizmu i budzenia zagrożenia. Do każdego została dodana...

Kroki zdrowienia z CPTSD

wzrost uważności (mindfullness) zmniejsza nieświadome odreagowywanie / reagowanie za pomocą reakcji  walki i...

Karta praw człowieka (przewodnik po uczciwości i intymności)

Świadomość własnych praw pozwala nam budować zdrowe relacje w teraźniejszości i uznać własną krzywdę w...

Narzędzie - pielęgnowanie wdzięczności i docenienia

Wdzięczność do siebie samej 12x12 Ta tabelka to ćwiczenie budujące poczucie własnej wartości i najlepiej do niego podejść jako do...

Narzędzie - poradnik rozwiązywania konfliktów w związku

Przy CPTSD konflikty często budzą w nas silne emocje i uruchamiają automatyczne reakcje obronne. Przypominają nam doświadczenia przemocy z...