DDA


Dorosłe Dzieci z Dysfunkcjonalnej Rodziny i ich terapia

Artykuł jest fragmentem części teoretycznej mojej pracy dyplomowej na instruktora terapii uzależnień. Tytuł pracy to „Zastosowanie terapii...

Dorosłe Dzieci z Dysfunkcjonalnej Rodziny i ich terapia cz 2

Rodzaje, przyczyny i objawy dysfunkcji w rodzinie Jak już wspominałam wcześniej, J. Bradshaw zwrócił uwagę na dobieranie się w pary...

Kara a konsekwencja u DDA

W czasie mojej pracy z osobami z wzorcami Dorosłych Dzieci Dysfunkcyjnych Rodziców (DDA i DDD) często trafiam na podobne schematy myślenia i...