Artykuły

Podkategoria: CPTSD

Artykuły na różne tematy. Połącznie zdobytej wiedzy, doświadczenia i własnych przemyśleń.

Wyróżnione

Uświadomiłam/łem sobie, że żyję z narcyzem – co zrobić?

Ostatnio coraz częściej kontaktują się ze mną osoby, które dzięki mojemu artykułowi rozpoznały, nazwały i zrozumiały zachowania swojego małżonka...

Wyróżnione

Narzędzie - 13 kroków radzenia sobie z flashbackami (retrospekcjami)

Narzędzie pomaga wyjść z nawet silnego stanu regresywnego w cptsd, gdy jakiś bodziec uruchamia reakcje lękowe/inne intensywne emocje i przeżywamy...

Kroki zdrowienia z CPTSD

wzrost uważności (mindfullness) zmniejsza nieświadome odreagowywanie / reagowanie za pomocą reakcji  walki i...

Sugerowane intencje do wyzdrowienia

Poniżej są normalne i bezpieczne potrzeby i pragnienia do kultywowania z mentalną, duchową, emocjonalną i fizyczną energią. Skup się...

Narzędzie - odtrutka na najczęstsze ataki wewnętrznego krytyka

Lista 14 najczęstszych ataków wewn. krytyka podzielona na główne kategorie: perfekcjonizmu i budzenia zagrożenia. Do każdego została dodana...

Narzędzie - pielęgnowanie wdzięczności i docenienia

Wdzięczność do siebie samej 12x12 Ta tabelka to ćwiczenie budujące poczucie własnej wartości i najlepiej do niego podejść jako do...

Karta praw człowieka (przewodnik po uczciwości i intymności)

Świadomość własnych praw pozwala nam budować zdrowe relacje w teraźniejszości i uznać własną krzywdę w...

Narzędzie - poradnik rozwiązywania konfliktów w związku

Przy CPTSD konflikty często budzą w nas silne emocje i uruchamiają automatyczne reakcje obronne. Przypominają nam doświadczenia przemocy z...

Dorosłe Dzieci z Dysfunkcjonalnej Rodziny i ich terapia

Artykuł jest fragmentem części teoretycznej mojej pracy dyplomowej na instruktora terapii uzależnień. Tytuł pracy to „Zastosowanie terapii...

Dorosłe Dzieci z Dysfunkcjonalnej Rodziny i ich terapia cz 2

Rodzaje, przyczyny i objawy dysfunkcji w rodzinie Jak już wspominałam wcześniej, J. Bradshaw zwrócił uwagę na dobieranie się w pary...